สสวท. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ”

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และมูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยศิลปะ” เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะในการสื่อสาร ให้นักวิชาการและพนักงาน สสวท. รวมทั้งคุณครูและผู้ที่สนใจ โดยมี คุณฆาน็อค พิเวน (Mr.Hanoch Piven) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากอิสราเอล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557อ่านต่อ


 • University of Melbourne

  ประเทศออสเตรเลีย ทุนวิจัยนานาชาติ • สื่อการเรียนรู้

  สสวท. เร่งแก้เด็กไทยวิทย์คณิต อ่อน
  จัดทำสื่อดิจิตอล เสิรมความรู้เด็กทั้งใน
  และนอกห้องเรียน

 • top_03

  STEM Education

 • top_04
  นโยบายแห่งความเชื่อมั่น

จำนวนข้อสอบ PISA แยกตามระดับชั้น

 • ประถมต้น
 • ประถมปลาย
 • มัธยมต้น
 • มัธยมปลาย
 • อุดมศึกษา
center_022